Údaje o nás: 

  • IČO: 51105659

  • Obchodné meno: PPIAC, Slovensko

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Sídlo: SNP 413/8, Myjava 90701

     

     Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

 

 

 

 Postup pre poukázanie podielu z dane 

 

 

Zamestnanec

1.  požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

 

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

 

3. Do konca apríla 2022 doručte obe vyplnené tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

 

Ako darovať 3 % z dane

 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Podporte finančne našu snahu o vytvorenie priestoru pre vzdelávanie, kreativitu a komunikáciu medzi ľuďmi prostredníctvom umenia. O našich aktivitách sa dozviete viac v sekcii PROJEKTY. Dúfame, že v týchto činnostiach budeme pokračovať naďalej a to aj vďaka Vám. 

Ak si želáte podporiť našu činnosť individuálne, môžete tak urobiť pravidelne alebo jednorázovo na jeden z našich bankových účtov.

Jan Prazan, The Tree, Oil on Canvas, 100

 

India 

Account number: 38316167734

Account name:

PICASSO PUPILS AN ART SOCIETY

Bank: State Bank of India

IFSC code: SBIN0006729

39975732_523916508045083_148752458252392

 

Slovakia 

 

Account number: 4026337494 / 7500 
Account name: PPIAC,SLOVENSKO
IBAN: SK89 7500 0000 0040 2633 7494
BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

Venujte nam v kruzku.png