top of page
EVent on FB Open Call.jpg

Termín na podávanie prihlášok predĺžený do 18.4.2023

Výzva na realizáciu site specific Inštalácií pre výstavu počas festivalu Kopanice bez Hranice, ktorý sa bude konať 22.7.2023 (Sobota)
Výstava sa bude zaoberať témou komfortnej zóny a tému otvárania upevnených spoločenských bublín. Interiéry a exteriéry priestorov Vrbovčianskej Izby budú transformované umeleckými inštaláciami a intrevenciami, ktoré budú komunikovať tému pootvárania dverí medzi rôznymi názorovými tábormi. Site specific výstava má zámer povzbudiť zvedavosť obyvateľov dediny a regiónu k nahliadnutiu mimo svoje mantinely vnímania kultúry, umenia a umeleckej slobody ale aj mimo svoju názorovú oblasť. Zámerom je nastoliť priestor pre komunikáciu a vytvoriť podnety prostredníctvom ktorých sa najmä mladšia generácia bude môcť zoznámiť so súčasnými tendenciami v kultúre a umení a bude môcť zažiť súčasné umenie vo svojom autentickom prostredí dediny. Výzva je otvorená profesionálnym umelcom.

 

Umelcom je poskytnuté:

-Honorár 200 EUR na pokrytie nákladov spojených s inštaláciou a dopravou

-technická podpora a občerstvenie počas inštalácie a počas festivalu

-foto/video dokumentácia a propagácia v médiách a na sociálnych sieťach


Od umelcov sa očakáva:


Flexibilita pri realizácií inštalácie


-predstavenie diela počas komentovanej prehliadky návštevníkom festivalu a otvorenosť k diskusii
 

mapka SK.jpg

Projekty (foto/vizualizácia a opis plánovanej inštalácie) je potrebné poslať na kopanicebezhranice@gmail.com

do 18. Júna 2023. Umelci vybraných projektov budú informovaní do dvoch týždňov od uzávierky.

Priestory pre inštaláciu site specific diel

bottom of page