Kto sme?

Picasso Pupils je organizácia, ktorej poslaním je vytvárať platformu pre kultúrnu výmenu. Hlavným cieľom organizácie je zamerať sa na umenie ako komunikačný prostriedok medzi odlišnými kultúrami. Picasso Pupils s pobočkou v Indii a na Slovensku organizuje umelecké rezidencie, sympóziá, výstavy a edukatívne aktivity, ktoré sa zameriavajú na myšlienky prepojenia kultúr, udržiavania tradičného umenia a šírenia kreatívneho vzdelávania a povedomia o spoločenských otázkach prostredníctvom umenia.

Čomu sa venujeme?

Organizácia sa koncentruje na prepájanie profesionálov z rôznych odvetví pre realizáciu inovatívnych projektov, ktoré podporujú kreativitu, sociálne a ekologické povedomie a hľadanie nových perspektív.

Projekty, ktoré realizujeme berú na vedomie enviromentálny dopad a v prípade vzdelávacích seminárov pre mládež sa zameriavajú na šírenie povedomia a návykov pre minimálnu ekologickú stopu. 

 

Organizácia realizuje umelecké rezidencie, sympóziá, umelecké výstavy a vzdelávacie aktivity na Slovensku a v Indii, ktorých cieľom je šíriť myšlienky spolupatričnosti prostredníctvom umenia. Zameriavame sa na zachovávanie tradičného umenia, vytváranie platformy pre súčasné umenie a šírenie kreatívneho vzdelávania.

Realizované projekty môžete vidieť tu.

Ako sa s nami spojiť?

Ak máte záujem o spoluprácu alebo ak sa chcete dozvedieť viac o nás napíšte nám cez náš formulár tu.

  • Facebook
  • YouTube