top of page

 Kopanice bez Hranice 2022  

Zámerom je vytvorenie platformy pre dialóg medzi profesionálnymi umelcami a miestnymi umelcami, odkazujúcimi sa k ľudovej tradícii, s cieľom ich kreatívneho prepájania. Projekt má záujem hľadá prepojenie medzi domorodými obyvateľmi a novoprisťahovaným obyvateľstvom, medzi mladšou a staršou generáciou prostredníctvom umenia. 

Na festivale boli prostredníctvom Site-Specific inštalácie zastúpení umelci ako Katya Buchatska z Ukrajiny, Jan Pražan z Českej Republiky a zo Slovenska to boli Lucia Černeková, Lucia Fabová,  Viliam Slaminka a Jozef Fugger.

Výstava bola zameraná na tému - Súčasný humanizmus. Táto téma korelovala s kontextom aktuálneho diania na Slovensku. Vystavujúci umelci ponúkli rôzne pohľady medziľudské vzťahy a ich inštalácie symbolizovali ponímanie o svete a o sebe ako človeku. Vzťah človeka samého so sebou a zároveň s druhými je schopnosť, ktorá sa podvedome rysuje v mysli každého, ale zároveň môže byť ľahko zaoraná počas riešenia náročných životných situácií, ktoré si za posledné obdobie prežili mnohí ľudia.

Ďalšou aktivitou bola výstava amatérskych lokálnych maliarov z pohraničia na Tému “Krajina”. Jaroslav Hargaš,  Katarína Lackovičová Súkupová, Marian Madluška, Milan Borsuk, Pavol Vrablica, Viktor Vdoviak poskytli pre výstavu svoje maľby, ktoré boli tematizované do krajiny. Vystavené diela tak vytvorili obraz o prostredí, s ktorým sa umelci identifikujú, ktoré ich inšpiruje a podvedome sa podpisuje na ich tvorbe.

 

Na koncertoch vystúpili kapely z regiónu, z Českej Republiky a z Indie:  Peter Luha, Vŕbovské Vŕby, Flying Fish, Alakesh Dutta, Richard Havel a Hrozenband. Vystúpenia boli doplnené o autorské čítanie Branislava Jobusa. Hudobníci predstavili svoje originálne kompozície a spríjemnili atmosféru festivalu pre návštevníkov.

Umelci vystavujúci site-specific inštalácie si pripravili workshop vytvorenia spoločnej slobodnej sochy s Jozefom Fuggerom a Action Botique s Williamom Slaminkom. Action Boutique je participatívnym projektom obracajúcim sa na diváka s výzvou na vytvorenie dočasnej inštalácie z rôznorodých odevov za použitia klincov a kladiva. Inštalácia reflektovala príbeh, ktorý spoluvytvorili návštevníci festivalu, participujúci na inštalácii. Workshop Aciton Boutifque ako aj Slobodné sochy okrem svojej hravosti a estetickosti, priniesli moment podvedomej koordinácie ľudí do vytvorenia participatívneho obrazu spoločného príbehu, ktorý spoluvytvárali návštevníci festivalu.

Za vedenie workshopov sme taktiež  vďačný Danke Ševčíkovej z OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej, ktorá si pripravila kreatívny workshop spoznávania lokálnych bylín, pedagogične Monike Golisovej s ktorou si návštevníci mali možnosť maľovať na kamene.  Návštevníci festivalu sa mohli aj zapojiť do Pletenie spoločného koša s miestnym prútikárom Miroslavom Marečkom. Katka Bratová a Ivka Mikutášová Fabišcová zorganizovali pre najmenších účastníkov festivalu autentickú jazdu na koňoch počas festivalu. 

 

Rozmanitý program záverečného festivalu priniesol do regiónu osvetu a otvára nové možnosti kultúrneho vyžitia spojeného so vzdelávaním mládeže a šírením povedomia o súčasných témach.

bottom of page