top of page

 Kopanice bez hranice 2019   

Projekt Kopanice bez hranice sa konal po druhý krát v obci Vrbovce na pohraničí Slovenska a Moravy na konci mesiaca jún. Projekt je založený na desaťdňovom medzinárodnom sympóziu, na ktorom sa tento rok zúčastnili vizuálni umelci ako Laila Seidel z Nemecka, Peter Decheť zo Slovenska a Kateřina Pěkná ako hosť z Českej republiky. Okrem maliarov, ktorí reflektovali región počas svojho pobytu vo svojich dielach sa sympózia zúčastnili aj hudobníci ako Olena Powichrowski z Francúzska, Jamieson Mackay z Kanady a Alakesh Dutta z Indie, ktorí si naskúšali ľudové piesne s miestnymi muzikantmi a folkloristami.Záverečný festival predstavil diela výtvarníkov a hudobné kompozície hudobníkov zo sympózia. Maľby boli vystavené spolu s fotografiami krajín kopaníc od Pavla Vandeliu. Tento tok sa na festivale predstavili aj slamienkári a košikári ako Miroslav Mareček, Ján Patinka a šúpolienkárka Darina Škodáčková, ktorých umenie z prútia a šúpolia neraz reprezentovalo Vrbovce nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Súčasťou festivalu boli workshopy s miestnymi a zahraničnými umelcami, kde si návštevníci mohli skúsiť tradičné remeslo ale aj cibriť kreatívne myslenie s maliarskym workshopom s recyklovaným materiálom. Okrem muzikantov zo sympózia sa na festivale predstavila lokálna kapela Flying Fish, spevák Richard Havel zo Senice a návštevníci si mohli vypočuť aj Krajnanskú muziku a heligonkárov z Vrboviec.

 

Umelecké sympózium a záverečný festival bol organizovaný OZ PPIAC, Slovensko v spolupráci s obcou Vrbovce, Trenčianskym samosprávnym krajom, Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a. v. Vrbovce a ďalšími partnermi ako mesto Myjava, Chemolak, Arved.

bottom of page