top of page

Tento projekt sa zameriava na maximalizovanie edukatívneho zhodnotenia priestorov škôl a inštitúcií využitím architektúry (steny, schodisko, dvere, strop) ako pomôcky pre vzdelávanie tak aby komunikovali potrebné témy a uľahčili interakciu študentov so vzdelávacím procesom.

Abstraktné koncepty vysvetlené kreatívne prostredníctvom konkrétnych architektonických štruktúr majú za cieľ zvýšenie participácie a entuziazmu študentov.

Prvý model projekt bol realizovaný v budove školy Shillong Public School, ktorá je situovaná oproti úradu pre vzdelávanie v Shillongu. Projekt zapojil študentov a učiteľov do edukatívnych nástenných malieb pod vedením miestnych profesionálnych maliarov z Meghalaye. Študenti pretransformovali vstupnú halu na svetovú mapu, ktorá zobrazovala špecifiká jednotlivých regiónov. Tabuľa oznamov reflektujúca geometrické tvary bola zrekonštruovaná a oddychové miesto bolo dekorované hlavným mottom školy. Schodisko bolo pomaľované malou násobilkou a na stenách je zobrazený vodný cyklus, slnečná sústava a teória fotosyntézy. Fasáda školy bola dekorovaná vlakom, ktorý vezie celosvetovo známych vedcov, vynálezcov a osobnosti pochádzajúce pôvodom z Indie. V exteriéri boli tiež zrekonštruované hojdačky a steny pri ihrisku boli pomaľované edukatívnymi maľbami.

 Edukatívna architektúra   

bottom of page