top of page

 Beyond the Mist Baroda   

Výstava predstavuje diela týchto umelcov: Jana Bednárová, Jan Pražan, Barbora Chlastáková, Dominik Bouma, Kateřina Pěkná, Juliana Mrvová, Eliška Fialová, Gabriela Valls Schorr, ktoré boli vytvorené počas umeleckej rezidencie "Artists' Point" 2016 v Meghalayi v Indii. Po otvorení výstavy veľvyslancom SR v Dilí návštevníci mohli vzhliadnuť dokument Dominika Boumu a Jana Pražana zachytávajúci najsilnejšie momenty na rezidenčnom pobyte. Vernisáže sa zúčastnilo početné množstvo miestnych umelcov, medzi ktorými bol aj profesor Vasudevan Akkitham, vedúci katedry maľby na MSU Baroda, profestor B. V. Suresh z tej istej univerzity a majiteľka galérie a kultúrneho centra Space Studios.

Beyond the Mist bola organizovaná v Barode Parul Univerzitou, veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Dilí a organizáciou Picasso Pupils An Art Society v spolupráci s Galériou Space Studios v Barode, Indii.

bottom of page