Kopanice bez Hranice 2022 

Zámerom je vytvorenie platformy pre dialóg medzi profesionálnymi umelcami a miestnymi umelcami, odkazujúcimi sa k ľudovej tradícii, s cieľom ich kreatívneho prepájania. Projekt má záujem hľadať prepojenie medzi domorodými obyvateľmi a novoprisťahovaným obyvateľstvom, medzi mladšou a staršou generáciou.

 

Na záverečnom festivale boli prostredníctvom Site-Specific inštalácie zastúpení umelci ako Katya Buchatska z Ukrajiny, Jan Pražan z Českej Republiky a zo Slovenska to bola animátorka Lucia Černeková, výtvarníčka Lucia Fabová,  Viliam Slaminka a Jozef Fugger.

Výstava bola zameraná na tému - Súčasný humanizmus. Táto téma korelovala s kontextom aktuálneho diania na Slovensku. Vystavujúci umelci ponúkli rôzne pohľady medziľudské vzťahy a ich inštalácie symbolizovali ponímanie o svete a o sebe ako človeku. Vzťah človeka samého so sebou a zároveň s druhými je schopnosť, ktorá sa podvedome rysuje v mysli každého, ale zároveň môže byť ľahko zaoraná počas riešenia náročných životných situácií, ktoré si za posledné obdobie prežili mnohí ľudia.

 

Ďalšou aktivitou bola výstava amatérskych lokálnych maliarov z pohraničia na Tému “Krajina”. Jaroslav Hargaš,  Katarína Lackovičová Súkupová, Marian Madluška, Milan Borsuk, Pavol Vrablica, Viktor Vdoviak poskytli pre výstavu svoje maľby, ktoré boli tematizované do krajiny, ktorá týchto umelcov spája. Vystavené diela tak vytvorili obraz o prostredí, s ktorým sa umelci identifikujú, ktoré ich inšpiruje a podvedome sa podpisuje na ich tvorbe.

 

Koncerty pozvaných kapiel súčasnej hudby z regiónu, Moravy, menovite:  Peter Luha, Vŕbovské Vŕby, Flying Fish, Alakesh Dutta, Richard Havel, Hrozenband a autorské čítanie Branislava Jobusa. Hudobníci predstavili svoje originálne kompozície a spríjemnili atmosféru festivalu pre návštevníkov.

Workshop pre mládež v spolupráci s výtvarníkmi zo sympózia a miestnymi umelcami. Návštevníci mali možnosť maľovať na kamene a stať sa súčasťou koláže v tvare zemegule. Sprievodným programom bolo aj bylinkové pexeso a spoznávanie stromov a rastlín z okolia, Pletenie spoločného koša vedené miestnym prútikárom Miroslavom Marečkom, Vytvorenie spoločnej slobodnej sochy s Jozefom Fuggerom a Action Botique s Williamom Slaminkom.

 

Action Boutique je participatívnym projektom obracajúcim sa na diváka s výzvou na vytvorenie dočasnej inštalácie z rôznorodých odevov za použitia klincov a kladiva. Inštalácia reflektovala príbeh, ktorý spoluvytvorili návštevníci festivalu, participujúci na inštalácii.

 

Workshop Slobodné sochy okrem svojej hravosti a estetickosti, priniesol moment podvedomej koordinácie ľudí do vytvorenia participatívneho obrazu spoločného príbehu, ktorý spoluvytvárali návštevníci festivalu.